Udgivet tir d. 21. jul 2020, kl. 19:00

COVID-19: Ajourførte retningslinjer og FAQ den 8. juli 2020

Oprettet 08.07.2020 14:25 
Kontaktperson:  Rasmus Paaske Larsen

Forsamlingsforbuddet er lempet med virkning fra den 8. juli 2020.


FAQ'en www.folkekirkenspersonale.dk er opdateret den 8. juli 2020 i Q&A1 som følge af ændrede regler om forsamlingers størrelse. Desuden er der lavet en let tilrettet formulering i Q&A4, samt tilføjet Q&A25, Q&A26 og Q&A27.

På side 5 i Retningslinjerne for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund er en forældet oplysning om en bekendtgørelses udløbsdato nu fjernet.

Udgivet til:

Alle menighedsråd, Alle i kirkenettet, Alle kirkekontorer, Alle præster, Alle provstier, Alle Stifter, Alle i kirkeministeriet, Løgumkloster kirkemusikskole, Sjællands kirkemusikskole, Vestervig kirkemusikskole, Udd-FUV Løgumkloster, Udd-Kbh. Pastoralseminarium, Udd-Århus Pastoralseminarium, Folkekirkens It, 3. kontor, Folkekirkens Kirkemusikskoler og Landsforeningen af menighedsråd    

Kategorier Nyheder